Change color / Promijeni boju
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
Change layout / Promjeni izgled
 • leftlayout
 • rightlayout
Set font/Podesi font
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Prilagodite stranicu

PROGRES

Home Projekti Projekti u toku

Projekti u toku

Stvaranje pretpostavki za uključivanje pitanja invalidnosti u lokalnu politiku

E-mail

NOSILAC PROJEKTA: Udruženje studenata sa posebnim potrebama i volontera PROGRES, Univerzitatska 1, 75000, Tuzla
Partner 1: Udruženje za pomoć osobama u duševnoj nevolji “Fenix”, Izeta Sarajlića br.20, 75000 Tuzla
Partner 2: Udruženje veterana rata 1992 – 1995. liječenih od PTSP-a “Stećak”, Stari grad br.1, 75000 Tuzla
Partner 3: Udruženje građana oštećenog vida, Kazanmahala br.5, 75000 Tuzla
Partner 4: Centar za djecu sa smetnjama u razvoju “Koraci nade”, Safet-bega Bašagića 50, 75000 Tuzla
Partner 5: Udruženje distrofičara, Slani bunarevi, 75000 Tuzla


PROJEKAT FINANSIRA: SHARE SEE


CILJEVI PROJEKTA:

 • Uključivanje pitanja invalidnosti u lokalne politike općine Tuzla sa ciljem obezbeđivanja političkog
  mandata za pravljenje nacrta lokalnog plana akcije na polju invalidnosti.
 • Podizanje svijesti lokalne zajednice i javnosti o pitanju invaliditeta kao osnovnom ljudskom pravu.


SPECIFICNI CILJEVI PROJEKTA - Da bi se postigli ciljevi, koalicija koja provodi inicijativu lokalnog zagovaranja treba da postigne:

 • Formiranje oficijelne radne grupe na nivou općine koja ce se sastojati od predstavnika vlasti,
  politicara, OOSI i svih ostalih relevantnih aktera, kao što je privatni sektor, na nivou općine Tuzla.
 • Jasno definisan politički mandat dodeljen radnoj grupi sa jasno definisanim sredstvima i potencijalima
  (vremenski, finansijskim, materijalnim i ljudskim) da bi se napravio nacrt lokalnog plana akcije na polju
  invalidnosti.


OČEKIVANI REZULTATI:

 • Omogućiti pristup koaliciji drugih organizacija OOSI sa područja općine Tuzla kao i svih relevantnih aktera koji se mogu uključiti u rad na uključivanje politike invalidnosti u lokalnu politiku.
 • Povećan nivo svijesti lokalne zajednice i javnosti o pitanju invalidnosti.
 • Pitanje invaliditeta visoko na dnevnom redu lokalnih vlasti.
 • Formirana mjeąovita radna grupa na nivou općine koju čine predstavnici lokalne vlasti, OOSI, poslovni
  sektor i drugi relevantni akteri u svrhu izrade nacrta lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti.
 • Dat politički mandat pomenutoj grupi  za izradu nacrta lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti.


OČEKIVANI REZULTATI: Projekat će trajati 6 mjeseci, od 15.aprila do 15.oktobra

 

 

Trening volontera za pružanje podrške studentima sa posebnim potrebama

E-mail

CILJEVI PROJEKTA:

 • Stjecanje znanja volontera o pristupu osobama sa posebnim potrebama
 • Trening volontera za pristup novim tehnologijama u svrhu pomoći  studentima sa posebnim potrebama
 • Animiranje studenata za pomoć kolegama sa posebnim potrebama


Projekat finansira:
Općina Tuzla


Vremenski okvir projekta:
Projekat će trajati od 01. marta do 31. decembra 2008.


Kratak opis / rezime projekta:
 

 • Edukacija volontera o njihovim pravima i obavezama i načinima pomoći kolegama sa posebnim potrebama.
 • Unapređivanje i razvitak volonterskog sektora u Udruženju studenata sa posebnim potrebama i volontera. 


Očekivani rezultati projekta:

 • Veći broj korisnika pomoći volontera
 • Veći broj volontera u službi studenata sa posebnim potrebama
 • Koristenje stečenih znanja iz oblasti tehnologije za pomoć studentima sa posebnim potrebama
 • Poboljšanje kvalitete studiranja ove marginalizirane grupe studenata

 

 

Razvoj i promocija volonterskog rada na Univerzitetu u Tuzli

E-mail

Generalni cilj projekta

 • Razvoj i promocija volonterskog rada na Univerzitetu u Tuzli


Projekat finansira:
Fondacija tuzlanske zajednice


Vremenski okvir projekta: Realizacija projekta će trajati 6 mjeseci, od 01.01.2008. – 30.06.2008.


Kratak opis / rezime projekta:
 

 • Edukacija volontera o njihovim pravima i obavezama i načinima pomoći kolegama sa posebnim potrebama.
 • Unapređivanje i razvitak volonterskog sektora u Udruženju studenata sa posebnim potrebama i volontera. 


Ciljevi:

 • bolja educiranost studenata o značaju volonterizma
 • povećan broj volontera udruženja
 • razvijen volonterski sektor unutar udruženja
 • izrada upitnika za članove, izrada promotivnog materijala, izrada materijala za neformalnu edukaciju,
 • promocija volonterizma na fakultetima kroz održavanje radionica


Očekivani rezultati projekta:

 • bolja educiranost studenata o značaju volonterizma
 • povećan broj volontera udruženja
 • razvijen volonterski sektor unutar udruženja
 

Poboljšanje komunikacije sa osobama sa invaliditetom

E-mail

CILJEVI PROJEKTA:

 • Širenje kulture poznavanja znakovnog jezika
 • Edukacija volontera i studenata sa posebnim potrebama u oblasti znakovnog jezika, brajevog pisma i engleskog jezika
 • Razvijanje svijesti mladih o osobama sa posebnim potrebama


OČEKIVANI REZULTATI:

 • Određeni broj volontera i studenata sa posebnim potrebama savladao osnove znakovnog jezika i Brajevog pisma
 • Poboljšana komunikacija sa osobama sa posebnim potrebama
 • Korištenje stečenih znanja na radnom mjestu i lakše dobijanje posla


OČEKIVANI REZULTATI: Projekat će trajati pet mjeseci od 01.marta do 31. jula 2008.godine

 

 

Slučajna slika

Prijatelji

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Anketa

Kako ste doznali za PROGRES?
 

Trenutno na sajtu

Trenutno aktivnih Gostiju: 52 OnLine

Statistika

Članova : 6
Sadržaj : 35
Posjete sadržajima : 642363

Kontaktirajte nas

Logirajte se